management (مدیریت)

این وبلاگ به شما در مطالب مدیریتی ورفتاری (در سطح درسی وغیر درسی ) باعلم روز بزرگترین دانشگاه های کشور کمک خواهد نمود وپاسخگوی هر گونه سوالی خواهد بود . از ما بخواهید از ما بپرسید. اکبر یوسف وند.

خرداد 94
1 پست
آذر 90
3 پست
آبان 89
2 پست
آبان 87
3 پست
اسفند 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
6 پست
مهر 86
9 پست