سیستم های اطلاعاتی ، سازمانها،مدیریت و استراتژی

 

Winery-Gallo وابستگی بین محیط کسب و کار، فرهنگ سازمانی، استراتژی مدیریت و توسعه سییستم های اطلاعاتی را تشریح کرد. Gallo سیستم هایی را توسعه داد که کارایی تولیدی و خدماتی را در پاسخگویی به فشارهای رقابتی محیط اطراف فزایش داد اما این سیستم ها بخاطر عدم توجه به تغییرات سازمانی و مدیریتی موفق نشد. به عنوان یک مدیر، شما نیاز خواهید داشت چگونگی استفاده از سیستم های اطلاعاتی
به منزله یک استراتژی و چگونگی کمک این سیستم ها در تصمیم گیری بهتر بدانید. این خش بعضی چیز ها را که نیاز است شما در مورد روابط بین سازمان ها، مدیریت، سیستم های اطلاعاتی و استراتژی کسب و کار بدانید را بیان می کند. اولا ما ویژگی هایی از سازمان را که شما هنگام طراحی ، ساخت و راه اندازی سیستم های اطلاعاتی نیاز دارید را بیان می کنیم.بعد نقش مدیریت در سازمان ها و جاهایی که سییستم های اطلاعاتی اثر گذار بوده اند را بررسی میکنیم.در پایان مسائلی که در صحنه رقابت و روش هایی که سیستم های اطلاعاتی میتواند به عنوان میت رقابتی عمل کند را بررسی می کنیم. در ادامه این متن شما با این سرفصل ها به تشریح اشنا خواهید شد:

 

سازمان ها وسیستم های اطلاعاتی

فرهنگ سازمانی

سازمان ها و محیط

اثرات رفتاری و سازمانی

اینترنت و سازمان ها

چگونگی اثر سیستم های اطلاعاتی بر سازمان ها و شرکت های بازرگانی شامل : انعطاف پذیری سازمان

درک مقاوت سازمانی برای تغییر

چگونه فن آوری اطلاعات بر تصمیم گیری مدیریت اثر می گذارد؟

نقش مدیران در سازمان ها

مدل های تصمیم گیری

کاربرد ها برای طراحی و فهم سیستم های اطلاعاتی

استراتژی سطح کسب و کار،

مدل زنجیره ارزش

استراتژی سطح شرکت و فن آوری اطلاعات

استراتژی سطح صنعت و سیستم های اطلاعات: نیرو های رقابتی و اقتصاد شبکه ای

 سیستم های اطلاعات و استراتژی کسب و کار

 فرصت های مدیریت، چالش ها و راه حل ها

 

برای دریافت متن کامل و اسلاید های پاوروینت با ایمیل ما تماس حاصل فرمایید.

 

 

/ 0 نظر / 39 بازدید