مدل های کسب و کار نو آورانه مهمتر از محصولات و فرایند ها ی جدید!

مدل کسب و کار یکی از مفاهیم قدیمی است که بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد و علاقه به آن در دهه‌ی اخیر به صورت روز افزونی در حال افزایش است. اساتید دانشگاهی و خبرگان بر این باورند که توان بهرهگیری از این تغییرات ساختاری ناشی از ابتکار در مدل‌های کسب و کار می‌تواند رقابتی بودن حال و آینده بنگاه را تعیین کند(Sánchez & Ricatt, 2010 ) اگر چه مدل‌های کسب و کار جزء تفکیک نشدنی اقتصاد و تجارت از زمان پیش از کلاسیک‌ها بوده‌اند(Teece, 2010) ممکن است این تصور غلط وجود داشته باشد که بنگاه به استراتژی یا شایستگی ویژه یا حتی مشتری نیاز ندارد؛ تمام آنچه مورد نیاز است فقط یک مدل کسب و کار الکترونیک است که در فاصله کوتاهی سود هنگفتی را به ارمغان می آورد! همین تصور باعث زیان بسیاری از سازمان ها و سرمایه گذاران شده است و در مدت کوتاهی مدل های کسب و کار از مد افتاده شدند! (Magretta, 2002) مدل کسب و کار چیزی نیست بجز توصیفی از ارزش‌هایی که سازمان به فرد یا بخش‌ مشتریان و همچنین شبکه ای از شرکا ارائه می‌کند (Osterwalder et al., 2005) به عبارت دیگر نحوه ارائه ارزش توسط بنگاه به سهامداران و روش منحصری که بنگاه برای مشتریان خلق ارزش می‌کند (Seddon et al., 2004 ).
با توجه به این تعاریف و تعاریف مشابه در این نوشتار ادعا شده به کار گیری مدل های کسب کار نوآورانه برمبنای و فناوری اطلاعات و ارزشی که برای ذینفعان خلق می کنند، در ترکیب با سایر عناصر کسب و کار حائز اهمیت است. به عبارت دیگر تاکید این نوشتار بر این است که "اینکه چگونه کسب و کار ها به فعالیت می پردازند به مراتب مهمتر از فعالیتی است که آنها انجام می دهند" (Amit ,Zott,& Pearson 2012). با روشن شدن این مطلب نکته قابل تامل مفهوم ارزش و روشی است که یک مدل کسب و کار می تواند خلق ارزش کند. . زمانی از ارزش سخن گفته می‌شود می‌دانیم ارزش یک محصول تصنعی صرفاً به واسطه‌ی کارکرد آن تعیین نمی‌شود. ارزش از چندین نقطه‌نظر قابل بررسی است. از جمله آن‌ها می‌توان به کیفیت، عملکردهای اساسی و ارضای مشتریان اشاره کرد که در این معنا رضایت و خشنودی دربردارنده‌ی عوامل زیادی از قبیل راحتی و آسودگی، خوشحالی و شادمانی، قیمت مناسب ، افتخار مالکیت آن و سایر موارد مشابه اشاره کرد. ادراک مشتریان از ارزش کالا و خدمات بر پایه باور آن‌ها در مورد کالاها، نیازها، انتظارات، خواست‌ها، مطلوبیت‌ها و تجربیات منحصر آن‌ها است(Ueda, 2009). با توجه به تعریف ارزش مدل کسب و کار الکترونیکی باعث ایجاد مزیت رقابتی بای سازمان می شود که بتواند در ترکیب با فناوری های اطلاعات به عنوان یک توانمند ساز بیشترین ارزش را برای ذینفعان مختلف بنگاه فراهم نماید و به عبارتی حداقل نیاز های این ذینفعان را برآورده سازد.
به منظور تایید ادعای مطرح شده¬ی بالا، در ادامه به ارائه استدلال هایی خواهیم پرداخت که با تشریح روشی که یک مدل کسب و کار می تواند برای بنگاه خلق ارزش نماید، نشان داده می شود که آمیزه ای از مدل کسب و کار نوآورانه با سایر قابلیت های سازمانی، پیاده سازی، تغییر و توسعه مناسب یک مدل را در طول زمان عامل تمایز از سایر قبا دانسته اند؛ اگر چه یک مدل کسب و کار مناسب برای ورود به هر صنعتی جزء پیش نیاز های غیر قابل اغماض در آن صنعت است.

لینک دانلود مقاله کامل

/ 0 نظر / 125 بازدید